Zabezpieczenie zawodów

narciarskich i snowboardowych

Zajmujemy się zabezpieczeniem medycznym zawodów narciarskich i snowboardowych na wszystkich stokach wyznaczonych przez klienta. Sprawdzanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, przeszkolenie pracowników z zakresu pierwszej pomocy, czuwanie nad przebiegiem imprezy, udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach nagłych. Zrobimy wszystko, aby zawody odbyły się bez zakłóceń spowodowanych wypadkiem na stoku.

Wstecz